Olsok ved Maridalsruinene

http://omeka.deichman.no/files/import/KF0178.jpg

Metadata

Tittel

Olsok ved Maridalsruinene

Beskrivelse

Olsokfest i Sancta Margareta kirke (Maridalsruinene) (St. Margaretha kirken) lørdag den 29. juli 1933.
Kirkeruinen var på den tiden under restaurering under ledelse av Gerhard Fischer.
Kirken er antatt å være bygget omkring 1250. Etter reformasjonen var den antagelig kun i sporadisk bruk og forfalt fra midten av 1600-tallet.
Før og etter 2000-tallet er ruinene brukt i oppsetning av Kirkespill.

Dato

Identifikator

KF0178

Avbildet korporasjon

Maridalsruinene (Sancta Margareta kirke)

Publikasjon

Juli

Giver

Kvale, Randi

Informant

Gustavsen, Erik

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-09-27