Ole Mustad (1810-1884).

http://omeka.deichman.no/files/import/20080049.jpg

Metadata

Tittel

Ole Mustad (1810-1884).

Beskrivelse

Ole Mustad var svigersønnen til Hans Stikkelstad, som grunnla "Brusveen Spiger- og Staaltrådfabrik". Han overtok ledelsen av fabrikken i 1836, og ledet den fram til 1874, da sønnen Hans overtok. Bedriften fikk da navnet O.Mustad & Søn A/S.

Dato

Identifikator

20080049

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

”Mustad fabrikker gjennom 150 år”.

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05