Nydalshytta bygges på dugnad i 1939.

http://omeka.deichman.no/files/import/NX9015.jpg

Metadata

Tittel

Nydalshytta bygges på dugnad i 1939.

Beskrivelse

Nydalshytta tar form 1939.
Den nye Nydalshytta erstattet en eldre klubbhytte fra århundreskiftet som også lå på Sinober. Den hytta som ble reist med mye dugnad i 1939, ble solgt i 2010 fordi den eldre garden av klubbmedlemmer ikke lenger maktet å holde den i hevd, og behovet for en klubbhytte åpenbart heller ikke var så stort lenger. Men i mange år var hytta sentrum for et rikt langrenns- og orienteringsmiljø og bidro til Nydalens Skiklubs sterke posisjon i disse idrettene. Se også NX9013.

Dato

Identifikator

NX9015

Avbildet korporasjon

Nydalshytta (Nydalens Skiklubs hytte på Sinober)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-11-20