Nydalsdammen (Nydammen, Nygårdsdammen, Skakstaddammen) med plassen Dalastua til venstre og plassen Skakstad til høyre

http://omeka.deichman.no/files/import/20020082.jpg

Metadata

Tittel

Nydalsdammen (Nydammen, Nygårdsdammen, Skakstaddammen) med plassen Dalastua til venstre og plassen Skakstad til høyre

Beskrivelse

Bildet er malt av Henry Næss som har stått ved Nydalsdammens vestside med elva og Grandalen i bakgrunnen. Paviljongen bak Skakstad tilhørte Nydalsskytterne. Der var også skytebanens standplass. Det ble skutt over elva mot skivene som sto i skråningen på vestsiden. To av arbeiderne ved "Compagniet" vant gull under skytternes VM i Lyon i 1897. Dalastua ble i 1934 tatt av leirras og sønnen i huset var alene hjemme etter endt skoledag på Grefsen. Han omkom.

Dato

Identifikator

20020082

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

Historielagets bok ”Under åsen – Langs elva, s. 122-123.Historielagets kalender 2002,mars måned

Informant

Frantzen, Kjell

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05