Nydalen Misjonsforening - "Fruemisjonen"

http://omeka.deichman.no/files/import/NK0106.jpg

Metadata

Tittel

Nydalen Misjonsforening - "Fruemisjonen"

Beskrivelse

Nydalen Misjonsforening - "Fruemisjonen", stiftet 1867. 1. rekke: Julie Antonsen, Anna Fodnes, Ragna Brathole, Kristiane Østmo. 2. rekke: Inga Antonsen, fru Høstmark, Anna Cathrine Johnsen, Marta Dalaker, Klara Fjeldheim, Elna Fjeldstad, Sina Olsen, Lorenze Fjeldstad, Magda Førde og Josefine Fjeldstad. Fra Grefsen Menighetsblad 1957 kan vi lese: "Nydalens Misjonsforening som er Vestre Akers eldste kvinneforening for hedningemisjonen feiret 3. nov. sitt 90-års jubileum i Nydalen kapell. Den ble stiftet av fru møllemester Hansen, Øvre Bakke, Nydalen, som var første formann. Derefter var den skotskfødte Aggie Jameson leder i hele 38 år til 1914. Da ble Gabrielle Schreiner formann og foreningen organisert. Der var ingen skriftlige opptegnelser, men pastor Karl Schreiner samlet den muntlige tradisjon og skrev foreningens historikk. Følgende har siden vært formenn: Helene Bakke (stifterens datter), Ragna Brathole, Hulda Bakke, Thea Stokke, Olga Hansen - og fra 1939 - Anna Fodnes. Medlemstallet - som til å begynne med var 10 - økte etterhvert og i 1918 var det ca. 30 aktive og endel passive. Foreningen ble da delt og fru misjonsprest Jacobsen ble formann for "avleggeren" - Grefsen kvinneforening for hedningemisjon (N.M.S.) Av nuværende medlemmer i Nydalen Misjonsforening har Lovise Skøien vært med i 51 år, Julie Anthonsen, Ragna Brathole og Kristiane Østmo ca 45 år, og flere mellom 30 og 40 år. Men ny rekruttering svikter, og foreningen ber om og venter på, at yngre kvinner vil bli med og fortsette tradisjonen. I alle år har møtene vært holdt 1 gang i måneden på omgang i hjemmene." Randi Kvale skriver: "Det ser ut til at foreningen opphørte sin virksomhet rundt årsskiftet 1966/67. Foreningen "døde" mao. bort det året den skulle feire sitt 100-års jubileum.

Dato

Identifikator

NK0106

Avbildet korporasjon

Nydalen Misjonsforening

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Historielagets bok "Sør for Maridalsvannet", s. 10

Giver

Kvale, Randi

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-11-13