Nyanlagt ‘oppfartsvei’ til Myrerskogen

http://omeka.deichman.no/files/import/20120075.jpg

Metadata

Tittel

Nyanlagt ‘oppfartsvei’ til Myrerskogen

Tema

Beskrivelse

Bildet viser Myrerskogveien (tidligere Åsveien) mellom stikkveien inn til Rønningen og nr. 56 (Åsveien 28), huset øverst. Veien er nyanlagt (utbedret), den har ennå ikke fått fast dekke eller rekkverk mot skråningen mot stikkveien. Da bildet ble tatt var veien bare utbedret mellom Furukollveien og Lachmanns vei, utbedringen sørover fra Furukollveien mot Myrer og videre over Myrerjordet mot Grefsenveien foregikk i årene 1950-1953. Personen til høyre er Bjarne Røhne Gundersen. Den vesle jenta til venstre heter Eva Johnsrud.

Dato

Identifikator

20120075

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Milch, Inger

Informant

Milch, Inger

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22