Myrerskogen (nordøstre del) med Rønningen folkehøytskole

Metadata

Tittel

Myrerskogen (nordøstre del) med Rønningen folkehøytskole

Beskrivelse

Myrerskogen tilhørte Myrer gård og ble på begynnelsen av 1900-tallet utparsellert til hytte- og villatomter. På bildet har bebyggelsen fortsatt en viss blanding av småhus (hytter) og mellomstore villaer, de fleste av husene er helårsboliger. Rønningen folkehøyskole ble bygget på slutten av 1960-tallet, åpnet 1969, ut fra utfartsstedet Rønningen. Opprinnelig var stedet en husmannsplass under Myrer gård, Rydningen, som på slutten av 1800-tallet ble bygget om til hotell, Maridalens Turisthotel. Hovedbygningen på hotellet er det hvitmalte huset midt i anlegget med lange verandaer i to etasjer. Bygningen var da bygget om og er senere restaurert tilbake til et mer opprinnelig utseende. Skolebygningen er den store grå bygningen til høyre i anlegget. Den røde bygningen inneholder stor forsamlingssal og i øverste etasje hybler. Den ble bygget på slutten av 1920-tallet og reist på branntomten etter hotellets restaurantbygning som brant i 1925. Veien som går inn fra høyre bildekant og på skrå oppover mot venstre er Myrerskogveien. Den møter Lachmanns vei litt ovenfor den røde bygningen på folkehøyskolen.
Bakerst i bildet ser vi stillaset til den største hoppbakken på Linderudkollen med Linderudseterhøgdene bak. Foran disse ligger Kringlefjell (til v.) og Lachmannsfjell (til h.) med ”jaktslottet” til fam. Lilloe-Olsen.

Dato (årstall)

BildeID

20060096

Avbildet korporasjon

Rønningen Folkehøgskole

Gårds/bruksnr.

75/diverse

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Berg, Elise

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05