Myrer gård på Kjelsås, 1985

Metadata

Tittel

Myrer gård på Kjelsås, 1985

Beskrivelse

Myrer gård var husmannsplass under Østre Grefsen inntil 1859 da den ble kjøpt av kjøpmann Peder Amundsen og drevet som selvstendig bruk. Gården ble kjøpt av Torstein Oulie første gang i 1895 og på nytt i 1906 og drevet av familien Oulie til ca 1950, de siste årene av Markus Oulie. Gården hadde to husmannsplasser, Den ble revet i 1987 og lå i Nordstejrneveien 7 .Rønningen/Rydningen og Fjeldstad, som senere ble fradelt Myrer. Se også bildene: KA0370, KX9102, KA0303, KA0053, KX9101, KA0301.

Dato (årstall)

BildeID

KX9240

Fotograf

Avbildet korporasjon

Myrer gård (også kalt Oulie gård)

Giver

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-04-10