Myrer gård: Fra gårdsdrift til boligbygg (2)

Metadata

Tittel

Myrer gård: Fra gårdsdrift til boligbygg (2)

Beskrivelse

Etter 2. verdenskrig var det et stort behov for nye boliger i Oslo. Da Aker kommune ble innlemmet i Oslo 1. jan 1948 ble de gamle Akergårdene aktuelle for bruk til storstilt boligbygging. Myrer gård var en av disse. Da bildet ble tatt hadde en privat entreprenør, Erik B. Johansen, påbegynt planlegging av utbygging på Myrer. Han hadde kjøpt brukte anleggsmaskiner fra Nord-Norge og fått dem transportert til Oslo. Her er anleggsmaskinene klare til å sette i gang. Erik B. fikk imidlertid ikke tillatelse til å bygge, og ved kommunesammenslåingen ble det OBOS som fikk bygge ut på Myrer. Se også bilde 20100044. I bakgrunnen ser vi deler av Myrerskogen og Grefsenåsen. Husene vi ser ligger til Fallanveien, med nr. 21 (A. Jensen) på knausen med den flotteste utsikten. Der vokste Harold Svendsen opp. Til venstre for ’Adgang forbudt’-skiltet ser vi Fallanveien 27 (da Davidsen), fra denne eiendommen ble det senere utskilt tomt til speiderhus. Til høyre for skiltet ser vi Fallanveien 26 (da Røhne, senere Gundersen).

Dato (årstall)

BildeID

20100045

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22