Myrer gård, Kjelsås, ca. 1940.

http://omeka.deichman.no/files/import/KA0303.jpg

Metadata

Tittel

Myrer gård, Kjelsås, ca. 1940.

Beskrivelse

Gårdstunet på Myrer gård med våningshuset til venstre, drengestue midt i bildet, hønsehus og stabbur nærmest til høyre ,fjøs og stall bakenfor til høyre. Skyggen av låven til venstre. Myrer gård var husmannsplass under Østre Grefsen inntil 1859 da den ble kjøpt av kjøpmann Peder Amundsen og drevet som selvstendig bruk. Gården ble kjøpt av Torstein Oulie første gang i 1895 og på nytt i 1906 og drevet av familien Oulie til ca 1950, de siste årene av Markus Oulie. Gården hadde to husmannsplasser, Rønningen/Rydningen og Fjeldstad, som senere ble fradelt Myrer. Se også bildene: KX9240, KA0370, KX9102, KA0053, KX9101, KA0301.

Dato

Identifikator

KA0303

Avbildet korporasjon

Myrer gård (også kalt Oulie gård)

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2000, s.33

Giver

Oulie, Ole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-01-09