Myrer gård, maleri

http://omeka.deichman.no/files/import/KA0372.jpg

Metadata

Tittel

Myrer gård, maleri

Beskrivelse

Myrer gård med våningshuset midt i bildet og øvrige gårdshus gruppert rundt denne. Det nærmeste huset er gårdens smie. I bolighuset til høyre for det hvite i bakgrunnen vokste Roald Andresen og hans søsken opp. Roald var i mange år frontfiguren i Kjelsås Elektriske, men også kjent som aktiv i Kjelsås Idrettslag og i andre foreninger. Maleriet er malt av Hans Nyborg Hansen i 1941.

Dato

Identifikator

KA0372

Avbildet korporasjon

Myrer gård (også kalt Oulie gård)

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2000, s.31

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-01-25