Motstandskampen under 2. verdenskrig

http://omeka.deichman.no/files/import/20000070.jpg

Metadata

Tittel

Motstandskampen under 2. verdenskrig

Beskrivelse

Gunnar Sønsteby (t.h.), alias ”Kjakan” holdt foredag for Maridalen Rotary Klubb i september 1999, nøyaktig 55 år etter sabotasjen mot Kongsberg Våpenfabrikk. Foredraget tok for seg en del av motstanskampen under 2. verdenskrig (1940-1945) og Sønsteby fortalte også om den informasjonsvirksomheten han driver for dagens ungdom. Til v.: Presidenten i Maridalen Rotary Klubb, Frank Henriksen.

Dato

Identifikator

20000070

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 1/2000, s 10

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05