Med melkevogna på Engebråten-tunet med fjøset i bakgrunnen

Metadata

Tittel

Med melkevogna på Engebråten-tunet med fjøset i bakgrunnen

Beskrivelse

Hesten "Bruna" foran melkevogna. På melkevogna, fra venstre: Ukjent, Sissel og Birgit (Billa) Tufte.

Dato (årstall)

BildeID

20020057

Avbildet korporasjon

Engebråten gård

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003

Giver

Paalgard, Aslak

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17