Maridalens Turisthotel - Rønningen

http://omeka.deichman.no/files/import/KD0246.jpg

Metadata

Tittel

Maridalens Turisthotel - Rønningen

Beskrivelse

Maridalens Turisthotel ble bygget på slutten av 1800-tallet av murmester Hagbart Hansen på eiendommen Rønningen (Rydningen) i Myrerskogen i Grefsenåsen ovenfor Kjelsås. Rønningen var inntil 1895 husmannsplass under Myrer gård. Eiendommen var på ca 25 mål og besto av to bolighus og flere uthus. Da eiendommen ble utskilt fra Myrer fikk den med seg rett til vei og til å holde husdyr (to kyr) med beiterett i Myrerskogen.
Hotellet ble åpnet i 1900, samtidig med åpningen av Nordbanen mellom Grefsen og Røykenvik, og driften var i stor grad basert på gjester som kom med toget til Kjelsås stasjon. Gjestene kunne gå opp Rønningveien eller bli kjørt med hest og vogn. Rønningveien var hovedatkomsten til hotellet, men ble oppgitt som atkomst til stedet på slutten av 1960-tallet da folkehøgskolen ble etablert.
På bildet ser vi til venstre hotellbygningen som ble bygget som utvidelse av et av husmannsplassens bolighus. Til høyre ligger hotellets restaurant som i følge kilder også ble omtalt som 'sportshallen'. Navnet peisestuen skal også ha vært brukt. Både hotellbygningen og sportshallen var bygget i tidens populære stil, dragestilen.
På tunet mellom disse to største bygningene ligger et bolighus som ble kalt 'Villaen' og hotellets stabbur.
Dette bildet som er fra 1904, viser hotellet som det utfartsstedet det var en vinterdag, sannsynligvis en søndag.
Hotellbygningen skal ha vært herjet av brann i 1908, men ble gjenoppbygget med noen endringer og en viss utvidelse, se videre bilde KD0359.

Dato

Identifikator

KD0246

Fotograf

Avbildet korporasjon

Maridalens Turisthotel

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Giver

Oslo Bymuseum

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2003-01-03