Maridalens Turisthotel, Rønningen

http://omeka.deichman.no/files/import/KE0359.jpg

Metadata

Tittel

Maridalens Turisthotel, Rønningen

Beskrivelse

Se også bilde KD0246.
Maridalens Turisthotel ble åpnet i 1900. Det hersker usikkerhet om hvor lenge hotellet ble drevet, men stedet ble lagt ut for salg i 1917. I én kilde sies det at hotellet ble lagt ned i 1909, etter at hotellbygningen ble herjet av brann i 1908. En annen kilde oppgir at hotelldriften ble avsluttet i 1912.
Bygningene er de samme som på bilde KE0246, men hotellbygningen til venstre er bygget om til et mer sveitserstil-liknende utseende, fra den opprinnelige dragestilen. Dette kan ha skjedd etter brannen i 1908. Dessuten er detaljer på restauranten til høyre annerledes, blant annet er det kommet vinduer i endeveggen. Bildet skal være fra 1910.
Fra 1913 til 1915, etter at hotelldriften var slutt, ble Rønningen brukt som friluftsskole for turberkulosetruede barn i regi av Kristiania Sanitetsforening.
I 1917 ble stedet kjøpt av Norges Kristelige Ungdomsforbund. Da hadde grosserer Ragnvald Reinertsen siden 1913 gjennom etablering av et aksjeselskap arbeidet for et utfartssted for ungdom. Kjøpekontrakt ble undertegnet 1. april 1917 av A/S Rønningen, (Fælles utflugtssted for Kristiania kristelige foreninger av unge) tilknyttet Norges Kristelige Ungdomsforbund. Stedet ble innviet 17. mai med tale av garnisonsprest Kjell Stub.
I 1922 startet Rønningen en husholdningsskole som ble drevet til begynnelsen av 1940-tallet.
Rønningen ble etter overtagelsen fortsatt drevet som utfartssted med pensjonat- og kafévirksomhet og med gudstjenester på søndagene.
Se videre bilde KD0244.

Dato

Identifikator

KE0359

Fotograf

Avbildet korporasjon

Maridalens Turisthotel

Gårds/bruksnr.

75/33

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 4/2005, s. 17

Giver

Rønningen Folkehøgskole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-01-22