Låven på Engebråten for fall

Metadata

Tittel

Låven på Engebråten for fall

Beskrivelse

Da gårdsdriften på Engebråten ble lagt ned, forfalt gårdshusene. På denne tiden var utbygging i gang i området. Vi ser den nye trafo-stasjonen i Frysjaveien i bakgrunnen til venstre, og gavlveggen på en av "Spigerverkblokkene".

Dato (årstall)

BildeID

20020072

Fotograf

Avbildet korporasjon

Engebråten gård

Bydel

Giver

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17