Aker krets håndballag? 1939

Metadata

Tittel

Aker krets håndballag? 1939

Beskrivelse

Håndballag fra 1939. Er det kretslaget eller et rent Grefsenlag?
Da de fleste, bortsett fra Laila Schou Nilsen (bakerst til høyre) er ukjente, er det sannsynligvis Akers kretslag som er avbildet, og som ikke hadde egne drakter, men lånte de grønne draktene til Grefsen idrettslag.

Dato (årstall)

BildeID

20050012

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr 1/2005 s. 21

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17