Stabburet på Lillo Gård.

http://omeka.deichman.no/files/import/NX9178.jpg

Metadata

Tittel

Stabburet på Lillo Gård.

Tema

Beskrivelse

Stabburet på Lillo gård forteller at Lillo var en stor Aker-gård. På flatbygdene på Østlandet var det størrelsen på denne bygningstypen som ga status, i motsetning til i dalene og i fjellbygdene der den arkitektoniske utformingen var viktigere. Stabburene var kompakte og (forholdsvis) innbruddssikre bygninger i to eller tre etasjer til oppbevaring av markens grøde og annet forråd. På de største gårdene, som her, var det to kamre i hver etasje. Merk spesielt klokketårnet den gårdsklokken hang og kalte til måltider for alle som arbeidet ute på de vide jordene. På Lillo skulle klokken høres helt opp til Grefsen skole. Se også bildene 19840030, NX9041, 19910001, NA0234.

Dato

Identifikator

NX9178

Fotograf

Sted

Giver

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-06-30