Lilli Walstad

http://omeka.deichman.no/files/import/20120016.jpg

Metadata

Tittel

Lilli Walstad

Beskrivelse

Lilli Walstad var gift med en av sønnene på Kjelsås gård, Oscar Walstad, og startet sammen med sin mann landhandel på gården i 1896. I 1898 bygde de hus i Kjelsåsveien der denne går under Gjøvikbanen ved Kjelsås stasjon, og flyttet forretningen dit. Da Oscar døde drev Lilli forretningen Kjelsås Landhandel videre sammen med sønnen Reiulf i mange år..

Dato

Identifikator

20120016

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt 3/2011

Giver

Geiran, Finn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22