Joh. Sekkelstens forretning - interiør 1935

http://omeka.deichman.no/files/import/20090018.jpg

Metadata

Tittel

Joh. Sekkelstens forretning - interiør 1935

Beskrivelse

Joh. Sekkelstens forretning på hjørnet av Kjelsåsveien og Kolderups vei 1, på Disen var den største av alle de nærbutikkene som fantes i vårt område til langt inn på 1960-tallet. Den ble etablert i 1918, og etter utbygging i 1930-årene hadde forretningen inntil 15 ansatte. Bildet viser interiør fra kjøtt- og fiskeavdelingen. Hele interiøret var i marmor. Merk skrottene som hang ned fra kroker i taket, og spekeskinkene som var innpakket i lerretssekker for å hindre fluer fra å komme til.
Familien til Johs Sekkelsten solgte forretningen midt på 1960-tallet til kjøpmann Phil, som drev den til midt på 1980-tallet, de siste årene som selvbetjeningsforretning uten egen kjøtt- og fiskeavdeling.

Dato

Identifikator

20090018

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Walberg, Ragnhild

Informant

Walberg, Ragnhild

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05