Kjelsåsveien, Øvre Grefsen, Vestre Grefsen og Grefsenplatået.

http://omeka.deichman.no/files/import/20050086.jpg

Metadata

Tittel

Kjelsåsveien, Øvre Grefsen, Vestre Grefsen og Grefsenplatået.

Beskrivelse

Husmannsplassen Øvre Grefsen til venstre, hørte under Østre Grefsen. Den lave lange bygningen på bildet er stall (med plass til 30 hester). Øvre Grefsen lå der vi i 2008 finner bolighuset med adresse Kjelsåsveien 69. Dette huset ble opprinnelig bygget som brannstasjon i 1938. Da måtte uthusene på Øvre Grefsen vike. Til høyre ser vi en del av husene på Vestre Grefsen gård, den store bygningen er låven. Jordet i forgrunnen tilhører Vestre Grefsen, og utgjorde en del av det som i dag blir betegnet som Grefsenplatået. Våningshuset på Øvre Grefsen var ett av tre hus i Grefsenområdet som ble kalt Grefsenstua. Bak våningshuset ligger en villa, adresse i 2008 er (antagelig) Nandrups vei 3.

Dato

Identifikator

20050086

Avbildet korporasjon

Husmannsplassen Øvre Grefsen, Vestre Grefsen gård

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Vaagbø, Mie

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05