Kjelsåsveien 74, ca. 1940.

http://omeka.deichman.no/files/import/20120002.jpg

Metadata

Tittel

Kjelsåsveien 74, ca. 1940.

Beskrivelse

John og Inger Kristoffersen foran det nye huset sitt i Kjelsåsveien 74, sammen med svigerdatter Synnøve og barnebarn Sidsel.
Kjelsås var, som så mange andre områder i utkanten av Kristiania på den tiden, et typisk nybygger-selvbyggerstrøk. Husene ble bygget av arbeidere og funksjonærer ved bedriftene i området, eller av folk som benyttet den nye Gjøvikbanen til arbeid i byen.

Dato

Identifikator

20120002

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Andresen, Torunn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22