Kjelsås postkontor

Metadata

Tittel

Kjelsås postkontor

Beskrivelse

Kjelsås postkontor i Marsveien. Johs. Reisvold.
Postkontoret på Kjelsås har hatt en omskiftelig tilværelse. Fra 1900 til 1916 lå det i stasjonsbygningen til Kjelsås stasjon, fra 1916 til ca 1920 i en liten hytte i Kjetils vei 1, fra ca 1920 til 1935 lå det i Kjetils vei 4 (Villa Østbo), fra 1935 til 1950 i Midtoddveien 12 (Trikkehallen), fra 1950 til 1962 i Marsveien 1 (som senere fikk endret adresse til Grefsenveien 126), fra 1962 til 1989 i Grefsenveien 130, fra 1989 til 2013 i Kjelsåsveien 160 (Backe-gården) . Deretter i Midtoddveien 2 (Post i butikk, Coop prix).

Dato (årstall)

BildeID

KX9006

Avbildet korporasjon

Kjelsås postkontor

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-10-08