Kjelsås og Brekke

http://omeka.deichman.no/files/import/20060164.jpg

Metadata

Tittel

Kjelsås og Brekke

Beskrivelse

Flyfotoet viser nordre del av Kjelsåsområdet og Brekkeområdet med Akerselva som skille mellom de to. Til venstre, midt i bildet, ligger Kjelsås stasjon og Kjelsås skole, de lyse bygningene er det såkalte 59-bygget (1959). Ellers domineres bildet av industri og boliger knyttet til industrien. Gammel industri er under avvikling og nye næringsbygg skyter opp. Mellom stasjonen og elva ligger Mustads Fabrikker, boliger for ansatte ligger dels inne på fabrikkområdet, dels i en klynge til høyre (nord) for skolen. Fabrikken selv er nedlagt. Brekke bruk (Brekkesaga) er også nedlagt, men opplagstomtene er fortsatt svært synlige. Mot Maridalsvannet til høyre ligger fortsatt lagerbygningen for ferdige materialer og høvleriet. Løvenskiolds arbeiderboliger Sagagårdene og Stubberud er også intakte. På Brekke er gårdens bygninger intakte, men jordene er overtatt av næringsbygg. Tandbergs høybygg midt i bildet opp mot bildets øvre kant. Bildet er tatt mens Oset renseanlegg er under bygging. Vi kan se anleggsveien snirkle seg fra Oset (til høyre) forbi opplagstomtene og bak Tandberg. Utkjørt masse ble tatt hånd om av et midlertidig pukkverk i skogen vest for Maridalsveien. Der kan vi se en stor steinhaug (tipp) som etter hvert ble til pukk og singel.

Dato

Identifikator

20060164

Avbildet korporasjon

Brekke bruk
Kjelsås skole
Mustads Fabrikker
Tandberg fabrikker (Kjelsås)

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Fjellanger/Widerøe

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05