Kjelsås - Mustad fabrikker og Brekke Bruk

http://omeka.deichman.no/files/import/KX9100.jpg

Metadata

Tittel

Kjelsås - Mustad fabrikker og Brekke Bruk

Beskrivelse

Kjelsås - Mustad fabrikker og Brekke Bruk ca. 1950. Flyfoto.
Her sees tydelig den store tømmerflåten som var slept over Maridalsvannet og fortøyd ved Brekke bruk.
Man ser også Mustads fabrikker som nå brukes av Frysja-kunstnere.
Arbeiderboligen Haug,- kalt Boli´n vises i nedre høyre hjørnet.

Dato

Identifikator

KX9100

Avbildet korporasjon

Mustads Fabrikker (Frysja senter)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-10-24