Kjelsås gård og Kjelsåsveien, 1899.

Metadata

Tittel

Kjelsås gård og Kjelsåsveien, 1899.

Beskrivelse

Til venstre ligger hovedbygningen på Kjelsås gård, huset med de to lyse skorsteinene. Til høyre for denne ligger fjøs og låve. Bak gården ser vi mot høyre villabebyggelse langs Kjelsåsveien. Det grålige huset omtrent midt på snøflekken under Grefsenåsen er Kjelsås første skole i Kjelsåsveien 111. Nærmest til venstre for skolen ligger husene etter den gamle husmannsplassen Korsveien (under Kjelsås gård). I det skogbevokste dalsøkket nærmest rinner Akerselva (denne delen kalles Stilla). Foran Kjelsås gård foregår gravearbeid i forbindelse med anlegget av Nordbanen (Grefsen-Røikenvikbanen / Gjøvikbanen). Vi ser bl.a. en arbeidsvogn og planovergang ved den gamle veien gjennom gården. På jordene mellom Nordbanen og Akerselva ble boligområdet Solligrenda bygget på slutten av 1900-tallet. Jordene i forgrunnen tilhører Brekke gård. Jordet med snøen opp mot åsen tilhører Myrer gård (utskilt fra Østre Grefsen i 1859). Jordet til høyre, også med snø i skogkanten, tilhører Engebråten. Myrerbekken i dalsøkket innover danner grensen mellom Kjelsås og Engebråten. De øvrige jordene tilhører Kjelsås gård. Utsnitt av et større bilde.

Dato (årstall)

BildeID

20050082

Avbildet korporasjon

Kjelsås gård, Kjelsås første skole

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Vaagbø, Mie

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05