Kjelsås gård, 1905

Metadata

Tittel

Kjelsås gård, 1905

Beskrivelse

Hovedbygningen og tunet og glimt av uthus på Kjelsås gård i 1905.
Kjelsåsveien 138, også alt Walstad gård etter familien som eier den.

Dato (årstall)

BildeID

JUB_813

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

72/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Boka "Nord i Aker" s. 66

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05