Kjelsås gamle skole

http://omeka.deichman.no/files/import/20120021.jpg

Metadata

Tittel

Kjelsås gamle skole

Beskrivelse

Kjelsås gamle skole (lærerboligen) ligger på hjørnet av Kjelsåsveien 111 B. Huset var skole fram til 1905, da elevene på Kjelsås måtte begynne på den nye skolen på Grefsen. I 1917 ble nye Kjelsås skole åpnet i Asbjørnsens vei 3.
Den gamle skolen ble bygget på eiendommen Korsveien, som var en husmannsplass under Kjelsås gård. Uthusene sees til venstre for skolen. På deler av jordveien ble Kjelsås bad bygget på begynnelsen av 1940-tallet og ble revet omkring 1980. På tomten ligger nå Kjelsås eldresenter og helsestasjon.
Se samme bilde på 20100031 med noen andre opplysninger.

Dato

Identifikator

20120021

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt 3/2011

Giver

Geiran, Finn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22