"Kjelsåsen" åspartiet som har gitt navn til Kjelsås gård

http://omeka.deichman.no/files/import/20060032.jpg

Metadata

Tittel

"Kjelsåsen" åspartiet som har gitt navn til Kjelsås gård

Beskrivelse

Dette bildet av Kjelsåsen er tatt fra nord. Skråningen representerer en stigning på 20 meter, fra 166 til 186 moh. Populært kalles skråningen Haugensjordet etter husmannsplassen Haugen som lå under Myrer gård. Kjelsåsen er i dag (2006) for det meste bebygd med bolighus. Unntaket er altså denne delen som vender mot Kjelsåsmyra/Kjelsås Folkets Hus.

Dato

Identifikator

20060032

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 1/2006, side 22

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05