"Kastegravene" ved Svenskemuren i Maridalen.

http://omeka.deichman.no/files/import/20040144.jpg

Metadata

Tittel

"Kastegravene" ved Svenskemuren i Maridalen.

Beskrivelse

Gammel tradisjon er knyttet til historien om kvinnen som drepte sitt barn, straffet med henging og begravet i skogen i uvigslet jord. Det var skikk å kaste en kvist eller to på graven ved passering, det skulle beskytte mot onde makter.
På skiltet på treet står følgende: "Udi Christian 4dis Tiid dræbte een Quinde her sit Børn. Hun bleff senere hængt i een Galge og de tvende Hobe ere deris Graffue".
Se BildeID20040145
Noen mener at Kastegravene like gjerne kan være et minne over to svensker som døde i slåsskamp under byggingen av Svenskemuren.
Svenskemuren på Korsvoll i Oslo er en 2,5 kilometer lang mur fra begynnelsen av 1800-tallet. Den ble antagelig bygd av svenske krigsfanger under Napoleonskrigene 1807–1814. Den fungerte som grensemur mellom Brekke og Nordberg.
Muren går fra Havnabakken til Grinda og så noe videre inn i Marka.
Gravene er rett vest for skytebanen.
Bildet er hentet fra boka OSLO-MARKA som kom ut i hefteform like før 2. verdenskrig. Boka var utgitt av Blix forlag med bokkomité fra Oslomarkas Friluftsråd. Ref. s 240 ff.

Dato

Identifikator

20040144

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Skaug, Leif

Informant

Cederbrand, Olle
Haakenstad, Helge

Registreringsdato

2006-04-05