Gårdskart over Kjelsås gård

http://omeka.deichman.no/files/import/JUB_814C.jpg

Metadata

Tittel

Gårdskart over Kjelsås gård

Tema

Beskrivelse

Tunet og de viktigste bygningene på Kjelsås gård. Framstillingen er basert på Kjelsås Vels kart fra ca. 1920. Det gikk en vei gjennom tunet ned mot Stillaområdet. Den krysset jernbanelinjen i plan og ble nedlagt en gang på 1940-tallet, men spor etter veien finnes fremdeles langs nordsiden av hovedbygningen.

Dato

Identifikator

JUB_814C

Fotograf

Bydel

Publikasjon

Boka "Nord i Aker" s.68

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05