Historielagets 25-års jubileum. Bokredaksjonen.

http://omeka.deichman.no/files/import/20050009.jpg

Metadata

Tittel

Historielagets 25-års jubileum. Bokredaksjonen.

Beskrivelse

Jubileumsfesten ble holdt på Grefsenkollen.
Redaksjonen for boka som Historielaget hadde ferdig til jubiléet, Nord i Aker - gjennom 10000 år, ble takket for sin innsats. Fra v.: Kari Eng, Olle Cederbrand (bak), Øyvind Skagmo, Finn Geiran og Per Kr. Fossum.

Dato

Identifikator

20050009

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr 1/2005 s. 34

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17