Iver Bredo-Olsens gartneri på Vestre Grefsen.

http://omeka.deichman.no/files/import/GG0037.jpg

Metadata

Tittel

Iver Bredo-Olsens gartneri på Vestre Grefsen.

Beskrivelse

Iver Bredo-Olsens gartneri og noen av de første villaer i Glads vei nr. 12-16. Gartneriet ble anlagt i 1909.
Gartneriet ble drevet av den yngste sønnen på Vestre Grefsen gård. Han utdannet seg til handelsgartner i Tyskland. Gartneriet strakte seg fra den eldste (nordre) delen av Torleifs allé ned til Glads vei, der det kun var bygget fire villaer på sydsiden av veien. På den tiden da bildet ble tatt, var gartneriet på Vestre Grefsen et av de største i Norge.
Gartneriet ble solgt til Leo Rivin i 1934.
Nedlagt på 1980-tallet og området er nå bebygget med boliger.
Glads vei 12 (i venstre bildekant), som ble bygget under første verdenskrig, skal opprinnelig ha vært tenkt brukt som lasarett/sykestue for innbyggerne i denne delen av Aker, men ble i mange år brukt som bolig for distrikstslegen i Aker, doktor Kahrs. Da Oslo og Aker ble slått sammen i 1948, ble huset bolig for stadsfysikus i Oslo, Trygve Iversen. Huset er nå i privat eie.

Dato

Identifikator

GG0037

Avbildet korporasjon

Iver Olsens gartneri

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

Gårdsnr.73

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Under åsen, langs elva s. 83

Giver

Rivin, Kurt

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-01