Interiør fra ABC-banks filial på Storo

Metadata

Tittel

Interiør fra ABC-banks filial på Storo

Beskrivelse

Filialen til Aker Sparebank har stadig blitt ombygget, ofte i sammenheng med navne- og eierskifter. Dette interiøret viser fremdeles tradisjonelle, men åpne bankskranker. Senere ble det små bord i åpent landskap.

Dato (årstall)

BildeID

20120006

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt 2/2011

Giver

Geiran, Finn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22