Indretjeneste på Kjelsåshytta

http://omeka.deichman.no/files/import/20100071.jpg

Metadata

Tittel

Indretjeneste på Kjelsåshytta

Beskrivelse

Et opphold på Kjelsåshytta avrundes med risting og lufting av tepper. På bildet ser vi Harold Svendsen og Bjørg Lauritsen.
Hytta ligger syd for Sinoberkringla nær Grefsenhytta. Den er nå i privat eie.

Dato

Identifikator

20100071

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Svendsen,Harold og Olsen, Florin

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22