Tennisbanen, den gamle hotellbygningen og forsamlingshuset på Rønningen.

http://omeka.deichman.no/files/import/KE0015.jpg

Metadata

Tittel

Tennisbanen, den gamle hotellbygningen og forsamlingshuset på Rønningen.

Beskrivelse

Rønningen - utfartssted og pensjonat i Myrerskogen, Kjelsås, tidligere Maridalens Turisthotel.
Etter at Maridalens Turisthotel var lagt ned ble Rønningen i 1917 kjøpt av ‘A/S Rønningen, Fælles utflugtssted for Kristiania kristelige foreninger av unge’, tilknyttet Norges Kristelige Ungdomsforbund. Stedet ble innviet 17. mai 1917 med tale av garnisonsprest Kjell Stub.
I årene som fulgte ble stedet drevet som utfartssted, kafé og pensjonat. Driften var i stor grad knyttet til aktiviteter i sommerhalvåret.
For å skape en mer helårlig drift startet ungdomsforbundet i 1922 en 'husholdningsskole' (husmorskole) i lokalene etter det nedlagte hotellet. Etter at forsamlingshuset var reist (1927/29) ble husmorskolen drevet der i et skolelokale i 2. etasje i den nordre enden av huset. Der var det også kjøkken i 1. etasje hvor kafévirksomheten holdt til.
Bildet viser tennisbanen i bruk av damer som i alle fall til dels er antrukket etter tidens tennismote. Grupper av husmorskolens elever er interesserte tilskuere. Det er ukjent om tennis sto på timeplanen til husmorskolen. Se også bilde KE0362.
Hotell/pensjonatbygningen til venstre har på dette bildet langsgående åpne verandaer, og er senere ombygget flere ganger. Se bildene ….

Dato

Identifikator

KE0015

Avbildet korporasjon

Rønningen Husmorskole

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Oktober

Giver

Rønningen Folkehøgskole

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-07-29