Første kull (1923) fra Husholdningsskolen på Rønningen.

http://omeka.deichman.no/files/import/KE0362.jpg

Metadata

Tittel

Første kull (1923) fra Husholdningsskolen på Rønningen.

Beskrivelse

Rønningen - utfartssted og pensjonat i Myrerskogen, Kjelsås, tidligere Maridalens Turisthotel. Se også bilde KE0015.
På Rønningen (Fælles utflugtssted for Kristiania kristelige foreninger av unge) ble det i årene 1922 til ca 1940 drevet husholdningsskole - husmorskole: 'Huslig utdannelse på kristen grunn'. Det ble holdt to kurs i året. Kursene varte i hhv tre og fire måneder. Første kull gikk ut i 1923. Skolen fortsatte en tid inn i 2. verdenskrig, men måtte slutte på grunn av matrasjonering. I årenes løp hadde skolen 680 elever.

Dato

Identifikator

KE0362

Avbildet korporasjon

Rønningen Husmorskole

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 4/2005, s. 18; Nord i Aker, s. 219

Giver

Rønningen Folkehøgskole

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-01-22