Historielagets styre samlet på Rønningen etter restaureringen av ‘Rønna’

http://omeka.deichman.no/files/import/FX0055.jpg

Metadata

Tittel

Historielagets styre samlet på Rønningen etter restaureringen av ‘Rønna’

Beskrivelse

I forbindelse med at Rønningen Folkehøgskole hadde 25-årsjubiléum i 1994 ble det satt i gang en aksjon for å samle inn midler til at «Den gamle praktbygningen fra århundreskiftet (1900) skal få tilbake sin elegante sveitserstil».
I Historielagets blad På Jakt og Vakt nr. 1/94 skrev redaktør Harry Lagert:
«At bygningen som huset det populære turisthotellet skal rehabiliteres, er noe Historielaget ser på som en lokalhistorisk begivenhet. Måtte initiativtakerne få den støtte de trenger!»
Historielaget bevilget selv et bidrag på kr. 25.000.
Bildet viser Historielagets styre for året 1995 som er samlet til et treff på Rønningen.
Foran fra venstre: Kjell Huslid, Svein Paalgard, Nils Magnus Øverbye, Arne Benterud (leder), Marit Algrov, Kari Eng. Bak fra venstre: Liv Svantorp, Trine Gulliksen, Marit Mensner. Cato N. Lund var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Bygningen som brukes til undervisning i estetiske fag var tidligere hovedbygning for pensjonatvirksomheten som ble drevet på Rønningen. Huset ble bygget i 1900 og var da hotellbygning (Maridalens Turisthotel). Se bilde KD0246.
Gjennom årene forfalt bygningen, og fikk da av folkehøyskolens folk navnet 'Rønna'. Restaureringen førte til at huset delvis fikk tilbake noe av drage- og sveitserstilen fra Maridalens Turisthotel. Se bilde KX9261. Huset ble tatt i bruk igjen etter restaureringen høsten 1994.

Dato

Identifikator

FX0055

Fotograf

Avbildet korporasjon

Historielaget Grefsen Kjelsås Nydalen
Rønningen Folkehøgskole

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-04-14