Historielagets kulturvernpris 2002

Metadata

Tittel

Historielagets kulturvernpris 2002

Beskrivelse

Prisen ble tildelt Disengrenda borettslag og Disen gårds venner for deres arbeid med rehabilitering av Disen gård i samarbeid med Byantikvaren. Her mottas prisen av lederen av borettslaget, Sidsel Jerkø, leder av Disen gårds venner, Stein Øberg og leder av "Vindusgruppa" Grete Marstein. Prisen ble utdelt på Historielagets årsmøte 22. mars 2003, på Engebråten skole.

Dato (årstall)

BildeID

20030105

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003, side 7

Informant

Paalgard Pape, Kari

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05