Historielagets kulturvernpris 2001

Metadata

Tittel

Historielagets kulturvernpris 2001

Beskrivelse

Prisen ble tildelt fellesskapet rundt utbyggingen av husmannsplassen Fjeldstad i Midtoddveien 25 på Kjelsås. Deltakere i prosjektet var fra venstre: Bo og Janne Veiersted, Vigdis Tråsdahl og Olaf Braaten. Det gamle huset som ble restaurert, var opprinnelig av tømmer. En analyse viste at tømmeret var felt vinteren 1859 - 60. Bygningen ble utvidet i 1890-årene av familien Fjeldstad. Prisen ble utdelt på Historielagets årsmøte 22. mars 2003, på Engebråten skole.

Dato (årstall)

BildeID

20030104

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003, side 6

Informant

Paalgard Pape, Kari

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05