Historielaget på tur i Lillomarka. Her på bro over en gang i Linderud gruver.

Metadata

Tittel

Historielaget på tur i Lillomarka. Her på bro over en gang i Linderud gruver.

Beskrivelse

Turen gikk 14. juni 2006 med temaene ”Gutta på skauen”, Den gamle Hadelandsvei og Linderud gruver som ble drevet av Compagnie miniere de Grorud, trolig i 1880-åra.

Dato (årstall)

BildeID

20060104

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 3/2006, side 14-15. Plakat nedenfor Gruvene.

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05

Andre kommentarer

Rettet nav. 2015