Gården Prestegrefsen, Østre Grefsen gård og Kjelsåsveien

http://omeka.deichman.no/files/import/20050090.jpg

Metadata

Tittel

Gården Prestegrefsen, Østre Grefsen gård og Kjelsåsveien

Beskrivelse

Hovedbygningen til Prestegrefsen (Kjelsåsveien 48) er den lave bygningen til høyre. Til venstre for den liger låve/uthus. Husene bakenfor er Østre Grefsen (Kjelsåsveien 43), hovedbygningen rett bak låven til Prestegrefsen. Prestegrefsen ble også kalt Mellom-Grefsen. Kjelsåsveien går mellom de to gårdstunene, stabbesteiner og mur kan sees. Utsnitt av et større bilde.
Gården tilhørte opprinnelig sognekallet til (Gamle) Aker Kirke, derav navnet Prestegrefsen. Mellom-Grefsen ble i 1852 solgt til brukseier Iver Olsen på Sandakerbakken, og i 1905 kjøpte vognmannen Børre Christiansen selv tunet med 20 mål innmark til sin transport-forretning.
Låven er for lengst revet, men hovedhuset på Presetgrefsen eksisterer, riktignok sterk ombygget. Det tilhøre Tove og Ivar Christensen (2016). Se bildeID GX9082

Dato

Identifikator

20050090

Avbildet korporasjon

Prestegrefsen
Østre Grefsen gård

Gårds/bruksnr.

75/336 (Prestegrefsen) og 75/252 (Øvre Grefsen)

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Vaagbø, Mie

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05