Gullhaug bro og Bikkjetorget

http://omeka.deichman.no/files/import/20080072.jpg

Metadata

Tittel

Gullhaug bro og Bikkjetorget

Beskrivelse

Gullhaug bro i forgrunnen, med Bikkjetorget og vakta (med klokketårn) og porten inn til Christiania Spigerverk. Stålverket i bakgrunnen til venstre. I Bruugården i bakgrunnen til høyre har Tor Aspengren vokst opp. Han var mangeårig leder av LO, Landsorganisasjonen (1969-1977).
Grefsen kirke i bakgrunnen viser at bildet er tatt etter 1940, men før de store utvidelsene fant sted på Spigerverket fra begynnelsen av 1950-tallet. Etter at mesteparten av virksomheten på Spigerverket er lagt ned, har Bikkjetorget gjenoppstått som Gullhaug Torg. Broene er fornyet, men begge eksisterer på sin opprinnelige plass.

Dato

Identifikator

20080072

Sted

Bydel

Publikasjon

Fra boka "Nord i Aker", kap. om "Spigern som temmet jern og stål".

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05