Grefsen Sanatorium for tuberkulose

http://omeka.deichman.no/files/import/20060009.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen Sanatorium for tuberkulose

Beskrivelse

Grefsen Sanatorium for tuberkulose overtok i 1899 bygningene til den tidligere Grefsen Vandcuranstalt (Grefsen Bad). Grefsen Vandcuranstalt, på folkemunne Grefsen Bad, var en helseinstitusjon og bad for Kristianias bedrestilte borgere i annen halvdel av 1800-tallet. Det sto ferdig i 1858 med tre bygninger rundt et tun. Den rommet både varmt- og kaldtvannsbad som fikk vann fra de helsebringende kildene i Grefsenåsen. I 1898 ble hele anlegget tatt i bruk som sanatorium, Grefsen Folkesanatorium, for tuberkuløse pasienter. Det ble nedlagt i 1971. Det ble foretatt en omfattende restaurering av bygningen omkring år 2010. Den inneholder i dag små leiligheter.

Dato

Identifikator

20060009

Sted

Bydel

Giver

Mjøen, Vibeke

Informant

Mjøen, Vibeke

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05