Grefsenplatået

http://omeka.deichman.no/files/import/JUB_554.jpg

Metadata

Tittel

Grefsenplatået

Beskrivelse

Grefsenplatået med Vestre Grefsen gård midt i bildet. Jordene strekker seg nordover fra Glads vei og den spredte villabebyggelsen der. Torleifs allé går langs gartneriet til Bredo-Olsen og inn mot gården.

Dato

Identifikator

JUB_554

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Fra boka Nord i Aker s. 175

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05