Grefsen og Diesen bedehus i tidligere tider.

http://omeka.deichman.no/files/import/20070098.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen og Diesen bedehus i tidligere tider.

Beskrivelse

Grefsen bedehus ble bygd i 1925, adresse Lettvintveien 43.
Bedehuset ble, som Nydalen kapell, ofte brukt til gudstjenester inntil Grefsen kirke sto ferdig i 1940.
Det er ombygget flere ganger og er ikke nå i bruk som bedehus. (Fra ca. 2010 privatbolig)

Dato

Identifikator

20070098

Avbildet korporasjon

Grefsen bedehus

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Bildet er hentet fra jubileumsberetning for årene 1926 - 1936 og tatt inn i På Jakt og Vakt nr. 4/2007

Giver

Kleven, Thor A.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05

Andre kommentarer

Grefsen Indremisjonsforening