Grefsenbekken og Kjelsåsveien

http://omeka.deichman.no/files/import/20050087.jpg

Metadata

Tittel

Grefsenbekken og Kjelsåsveien

Beskrivelse

Grefsenbekken renner inne i skogholtet midt på bildet. Kjelsåsveien (mur kan anes) går nær skogkanten foran de to bolighusene. Øverste enden av skogholtet ligger omtrent der hvor Grefsenveien og Grefsen Allé krysser hverandre i dag (2008). I den nederste enden av skogholtet krysser en gårdsvei (Arnes vei) som går mellom Nedre Grefsen gård og Østre Grefsen gård. Å dømme etter kart fra 1891 og 1908 ligger de to husene et stykke ovenfor Kjelsåveien. Huset til venstre har med stor sannsynlighet adresse Nandrups vei 3 (2008). Huset til høyre kan være en betjeningsbolig som tilhørte Grefsen Bad/Sanatorium. Det ble revet tidlig i andre halvdel av 1900-tallet. Jordene tilhørte Nedre Grefsen gård og Østre Grefsen gård. Utsnitt av et større bilde

Dato

Identifikator

20050087

Bydel

Giver

Vaagbø, Mie

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

2006-04-05