Gartneriet på Vestre Grefsen

http://omeka.deichman.no/files/import/GX9083.jpg

Metadata

Tittel

Gartneriet på Vestre Grefsen

Beskrivelse

Gartneriet på Vestre Grefsen, 1981. Gartneriet lå mellom de to delene av Thorleifs alle som går inn fra Kjelsåsveien, og ble anlagt av Iver Bredo Olsen (bror av bonden på Vestre Grefsen, Ole Andreas Lilloe-Olsen) omkring 1. verdenskrig. Det ble overtatt av Leo Rivin på slutten av 1930-tallet. Gartneriet ble nedlagt omkring 1980 da det ble tomt for en rekkehusbebyggelse og senere to boligblokker.

Dato

Identifikator

GX9083

Fotograf

Avbildet korporasjon

Vestre Grefsen gård

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-10-24