Gamle Kjelsås skole

http://omeka.deichman.no/files/import/KX9137.jpg

Metadata

Tittel

Gamle Kjelsås skole

Beskrivelse

Gamle Kjelsås skole lå i Kjelsåsveien 111 B.
Den ble i mange år brukt som overlærer og lærerbolig.
etter at denne ble for liten, måtte barna gå på nybygde Grefsen skole. I 1917 ble Kjelsås skole innviet i Asbjørnesen vei 3.

Dato

Identifikator

KX9137

Fotograf

Avbildet korporasjon

Gamle Kjelsås skole

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-10-25