Funksjonærer ved guttehopprenn i Kollbakkene, 1958.

http://omeka.deichman.no/files/import/20090071.jpg

Metadata

Tittel

Funksjonærer ved guttehopprenn i Kollbakkene, 1958.

Beskrivelse

Kjelsås Idrettslag arrangerte stort guttehopprenn i Kollbakkene i 1958. Over 60 funksjonærer var i sving. Dugnad var nødvendig den gang som nå. På bildet ser vi hoppsjefen i mellomste bakke, Aksel Elvenes til venstre, og rennsjefen Ole Walstad.
De tre Kollbakkene lå i Skjervenåsen i Maridalen. Den største, en 50-metersbakke, ble kaldt Jøssingbakken under krigen fordi det ble arrangert flere illegale hopprenn i bakken. Den lå godt skjult bak den nærmeste åsen mot Skjerven gård.

Dato

Identifikator

20090071

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Elvenes, Aksel

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05